Formularz rejestracyjny


UWAGA!

Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność rejestracji.

Jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w 1 szkoleniu danego dnia.


Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY dla zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Dla pozostałych chętnych koszt udziału w jednym szkoleniu wynosi 100.00 zł + VAT.

jestem zrzeszony w PIIB

Dane do faktury

Wyrażam zgodę, na otrzymywanie informacji od Agencji SOMA oraz jej partnerów na podany adres przeze mnie adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Agencję SOMA i jej partnerów